Nyhetsarkiv

Ny versjon av C-Load

26.10.2020

En ny versjon av C-Load (1.38.0) ble lansert 10. september. Fokus for releasen har vært fortsatt modernisering av plattformen - både gjennom arkitekturarbeid, men også gjennom utvikling av nye funksjoner i anskaffelsesprosessen med ny webteknologi, slik at funksjonaliteten har blitt enda mer brukervennlig og oversiktlig.

Funksjonene som i denne releasen er utgitt med ny webteknologi er anskaffelseslisten inkludert oversiktsvisning og rangeringsgrensesnittet. Anskaffelseslisten er der bestillerne overvåker sine pågående anskaffelser og har muligheten til å rangere på pris og kvalitet, opprette nye anskaffelsesperioder, opprette avtaler og eksportere priser til Excel. Rangeringsgrensesnittet er der brukeren ser priser fra samtlige leverandører, priser fra forrige avtaleperiode, hvordan disse prisene for tiden er rangert og på hvilket grunnlag denne rangeringen har funnet sted. I mange tilfeller basert på et automatisk forslag. I tillegg er det også mulig å foreta justeringer på rangeringen basert på det automatiske forslaget. I utgangspunktet har denne funksjonaliteten eksistert siden 2012, da C-Load ble lansert, men med de nye funksjonene blir det både lettere å håndtere gjennom for eksempel "dra og slipp" og mer oversiktlig. Når de nye funksjonene ble  utviklet er det tatt hensyn til en rekke ønsker fra eksisterende bestillere. De nye sidene har ikke bare blitt lettere å jobbe med og mer oversiktlig, men har også fått helt nye funksjoner som vil være til direkte nytte for våre bestillere.

Anskaffelsen i C-Load oppretter avtaler med rangeringslister for hver rute og lastbærer - dette muliggjør den unike graden av automatisering i bestilling og booking. Rangeringslistene kontrolleres, og ved behov justeres, av bestilleren før en avtale opprettes. Men før det har bestilleren muligheten til å motta forslag til rangering basert på et system med kvalitetspoeng, hvor pris og kvalitet veies likt. Kvalitetsfaktorene består delvis av målt kvalitet der data fra leverandørens utførte transporter ligger til grunn og av kommersielle kvalitetsfaktorer der andre faktorer, som bærekraft osv., poengsettes og danner grunnlaget for den foreslåtte rangeringen.

tratt-1-english.png

I tillegg til funksjonene i anskaffelsesprosessen er det også gjort oppdateringer i menyhåndteringen som en del av moderniseringen av weben, der Trionas grafiske profil blir et sentralt tema.

Den kommende releasen (C-Load 1.39) vil fokusere på bærekraft - en bærekraftsundersøkelse med direkte tilknytning til kvalitetspoengene som gir bestillerne i C-Load en unik mulighet til på en strukturert måte å ta inn bærekraft i valg og vurdering av leverandører. Kommende release vil også få utvidede funksjoner for å overvåke genererte utslipp av CO2, “Carbon footprint”, både på lastnivå og aggregert.

I kommende releaser av C-Load vil vi fortsette arbeidet med å modernisere tjenesten både rundt arkitektur og med fortsatt fornyelse av brukergrensesnittet for alle aktørene på samme måte som vi i denne utgivelsen har gjort det med viktige deler av anskaffelsesprosessen for bestillerne.

Mer informasjon om releasene finner du i releasenotatene på tjenestens hjemmeside C-Load.com

Les mer