Nyhetsarkiv

Entreprenør velger TRACS Flow

18.12.2020

En stor leverandør av materialer og tjenester til bygg- og anleggsbransjen har valgt TRACS Flow som sitt neste ordrehåndteringssystem. Innføringen er planlagt til 2021.

Innføringen vil begynne med en POC (Proof Of Concept) tidlig i 2021, der de viktigste kravene vil bli verifisert og prosjektplanen for den videre innføringen vil bli utarbeidet. 

Selskapet vil også benytte TRACS Flow sin mobilløsning, som gir god støtte for alle arbeidstrinn i feltet, samt en rekke tilleggsmoduler som finnes i TRACS Flow.

Selskapet er ny kunde av Triona, men dialogen, som har vært veldig givende og konstruktiv, har pågått lenge.

- Vi er stolte av at de føler seg trygge hos oss som leverandør og går videre og velger vårt produkt TRACS Flow som deres neste ordrehåndteringssystem, sier Thomas Höjsgaard, produktansvarlig for TRACS Flow i Triona.

Les mer