Nyhetsarkiv

Bergkvist Siljan i insjön infører C-Load

12.04.2021

Bergkvist Siljan konsernet har brukt C-Load siden 2019 på sine anlegg Siljanssågen i Mora og Blybergssågen i Älvdalen, og nå har sagbruket deres i Insjön også tatt i bruk C-Load.

Bergkvist Siljan konsernet er et skogsindustrikonsern, og virksomheten strekker seg fra å forvalte skog på den beste måten til å foredle tømmer til produkter av høy kvalitet.

Sommeren 2019 fusjonerte de to tradisjonelle dalakonsernene Siljan Group AB og Bergkvist-Insjön AB og ble Bergkvist Siljan konsernet. Som et resultat startet arbeidet med å innføre felles systemstøtte og prosesser i konsernet, og det ble besluttet at C-Load skulle brukes på alle konsernets sagbruk. I begynnelsen av året ble også de første transportene via C-Load booket på sagbruket i Insjön.

Sagbruksselskapene i konsernet produserer omtrent 800 000 m3 saget trevarer pr.  år som distribueres til destinasjoner i Sverige, Europa, Nord-Afrika og Asia.

C-Load er integrert med Bergkvist Siljans forretningssystem, noe som gir forutsetninger for høy grad av automatisering i hele transportprosessen - fra bestilling basert på nye transportbehov til mottak og kontroll av fakturaer fra leverandører etter transport. Bergkvist Siljan bruker C-Load til både veg- og jernbanetransport.