Nyhetsarkiv

Learning Fleet – Triona optimerer kjøretøytransporter

30.11.2015

Triona har utviklet funksjoner for gjenbruk av data fra kjøretøy for å effektivisere transporter. Ved å samle inn data fra kjøretøyflåter kan andre kjøretøys kjøremønster og ruter optimeres.

Sanntidsdata samles inn og knyttes til et felles vegnett som muliggjør optimering av ruter, informasjon om hendelser osv. I prosjektet er det også kommet fram interesse for innsamling av data fra andre typer datakilder for å komplettere informasjonsflyten.

Funksjoner for å publisere sanntidshendelser i kombinasjon med dynamiske rutevalg er utviklet, og kan presenteres i ulike typer av klienter, som mobilapplikasjoner og flåtestyringssystemer.

Å håndtere dynamiske hendelser for å unngå hindringer på vegen gir mulighet for energieffektive og sikre transporter. Prosjektet er utført i samarbeid med Volvo Technology med støtte fra VINNOVA.