Nyhetsarkiv

Kantega, Triona og Vianova Systems vant ny NVDB-kontrakt!

29.02.2016

Statens Vegvesen har tildelt Kantega, Triona og Trimble-selskapet Vianova Systems kontrakten med å forvalte og videreutvikle Nasjonal vegdatabank (NVDB), en offentlig forvaltningsdatabase for landets vegnett.

I tillegg til vegnettet omfatter NVDB også alle objekter og hendelser knyttet til vegene og er derfor et sentralt verktøy i drift og vedlikehold av vegene våre.

Databasen brukes aktivt i forvaltningen av vegnettet og inneholder informasjon om geometri og topologi, oversikt over utstyr og drenering langs vegene, ulykker og trafikkmengder samt grunnlagsdata for bruk i støyberegninger og trafikkmodeller, med mer. NVDB brukes både av Statens vegvesen og mange av landets kommuner.

– Denne nye kontrakten er en videreføring av våre lange og gode relasjoner med Statens Vegvesen og NVDB, sier daglig leder Rune Dragsnes i Triona AS.

– Vi har vært sentrale i forvaltningen og videreutviklingen av NVDB i lang tid allerede, og setter stor pris på også å få lov til å bidra til utviklingen videre.

Les mer