Nyhetsarkiv

Vellykket Triona Days

20.09.2019

Triona Days er nok en gang gjennomført med deltakere fra mange organisasjoner innen infrastruktur, transport og logistikkområdet fra Norge og Sverige. Triona Days var nok en gang veldig givende og vellykket! Vi kan trekke den konklusjonen etter å ha sett tilbakemeldingene vi fikk fra deltakerne.

Triona Days ble gjennomført sammen med noen av våre kunder innen infrastruktur, logistikk og transport som bruker produktene TNE, C-Load og TRACS Flow. Tema var digitalisering og bærekraft. Sammen lyttet vi til spennende og tankevekkende foredrag og gjennomførte brukermøter for produktene våre. Deltakerne møtte kolleger i bransjen, delte erfaringer og diskuterte produktene sin nåværende og fremtidige funksjonalitet på en konkret måte. Deltakerne lærte også mer om noen aktuelle tema som forhåpentligvis kan bidra til interessante refleksjoner som de kan ta med seg til sin egen virksomhet og fremtidig utvikling.

trionadays2019-wordcloud.png

Ord som interessant, givende, lærerikt, samarbeid og trivelig var noen av ordene som ble trukket ut av deltakernes oppsummeringer i år som i fjor. Noen nye fremtredende ord for dette året var bærekraft, inspirasjon og utvikling. Vi gleder oss allerede til neste års Trionadager.