Nyhetsarkiv

Triona moderniserer Metsähallitus skoginformasjonssystem sammen med Arbonaut

27.06.2023

Triona og Arbonaut er valgt til å utvikle det nye skoginformasjonssystemet for Metsähallitus Metsätalous Oy. Oppdatert, heldekkende og høykvalitativ skogsressursinformasjon er sentralt i Metsähallitus' virksomhet og beslutningstaking. 

Nøyaktig skogplanlegging er kjernen i ansvarlig skogbruk. For å støtte skogsressursdatastyring og skogplanleggingsfunksjoner er det nødvendig med en passende, pålitelig, nyttig og effektiv applikasjon for både kontor- og offlinebruk i felten. Den nye løsningen vil erstatte det eksisterende systemet ved utgangen av 2025. 

Metsähallitus nåværende skoginformasjonssystem (Silvia) har vært i produksjon siden 2015. Det er det viktigste verktøyet for å forvalte skogressursene og naturinformasjonen i Metsähallitus flerbruksskoger, samt for planlegging av tømmerhogst, skogforvaltning, naturbevaring og drenering. 

Hovedmålet med det nye skoginformasjonssystemet er moderne og kostnadseffektiv forvaltning av skogressurser og naturdata, samt pålitelig og fleksibel funksjonell støtte for handlingsplanleggingsprosessen. Det fremtidige skoginformasjonssystemet skal fremfor alt være enkelt å bruke, stabilt og velfungerende. Implementeringen vil skje i små moduler og delapplikasjoner slik at systemet skal være enkelt å administrere og oppdatere. Videre skal systemet være skalerbart, sikkert og effektivt. 

"Vi forventer oss at det nye systemet støtter beslutningsprosessen på en slik måte at handlingsalternativene og målene er godt synlige for planleggeren. At informasjonen om utførelsen av oppgaver kommer direkte til systemet forbedrer oppfølgings- og planleggingskvaliteten direkte. Kunnskapsbasert forvaltning er selvinnlysende i dag”, sier Hannu Lehtonen, leder for skogforvaltning og planlegging i Forststyrelsen. 

Feltarbeid vil også i framtiden være en stor del av planleggingen. Løsningens evne til å fungere uten nettforbindelse er et obligatorisk krav da dårlig nettforbindelse ikke må hindre planlegging i felt. Data må synkroniseres med backend-systemet når en nettverkstilkobling er tilgjengelig. Det legges særlig vekt på brukervennlighet i disse utfordrende forholdene. 

Løsningen er utviklet i henhold til Metsähallitus nye smidige utviklingsmetodikk (MH Ketterä Pelikirja) og den er teknologisk basert på moderne åpen kildekode og Microsoft Azure skyløsninger. 

Vi er selvfølgelig veldig fornøyde for å bli betrodd å utvikle Metsähallitus Metsätalous Oy sitt nye skoginformasjonssystem sammen med Arbonaut. Skogindustri er et av våre viktigste forretningsområder, både i Finland og i Triona-konsernet som helhet. Samarbeidet med Metsähallitus passer utmerket og bidrar positivt til utveksling av informasjon mellom offentlige aktører i skogindustrien i Norden. Vi ser frem til, sammen med Metsähallitus og Arbonaut, å drive prosjektet til et vellykket sluttresultat. 

Les mer