Nyhetsarkiv

Ny versjon av TNE 

21.06.2023

Vi har nå sluppet TNE versjon 3.11. TNE Editor har fått utvidet funksjonalitet for arbeid med basisfiler, noe som forenkler og effektiviserer redigering av jernbane- og vegrelaterte data.

Stadig flere kommuner i Sverige velger å bruke TNE og TNE Editor. I det kommunale markedet samarbeider Triona med Sokigo. I versjon TNE 3.11 er det lagt inn ytterligere funksjonalitet som gjør at kommunene på en enklere og mer effektiv måte kan levere oppdateringer av data til svenske NVDB (nasjonal vegdatabase for statlig, kommunalt og skogsvegnett). TNE Editor har blant annet støtte for oppdatering av svenske NVDB-data og automatisk innsjekk av leveranser til svenske NVDB. 

Versjon 3.11 har også støtten for å jobbe med redigering av basisfiler i TNE Editor blitt utvidet. Disse underlagene kan nå brukes til å lage nye prosjekter, skape flere lenker og objekter i én kommando, samt korrigere lenkenes geometri. 

Som vi tidligere har meddelt, pågår det et arbeid hos Trafikverket med å bytte ut den tekniske plattformen til NVDB. Trafikverket har valgt TNE som plattform i den nye tekniske løsningen for NVDB med TNE Editor som oppdateringsverktøy. Den nye tekniske løsningen hos Trafikverket vil være på plass høsten 2023. 

TNE-produktet er en kraftig, åpen og konfigurerbar plattform som skaper verdi for ulike kunder, uansett om man velger sin egen lokale installasjon eller bruker vår skytjeneste. Integrasjon med SINUS og TNE Editor gir nye spennende muligheter for økt bruk av TNE i kommunene, for eksempel i forbindelse med datafangst. 

Les mer