Nyhetsarkiv

Gis-rammeavtale med Stockholm kommune

14.08.2023

Triona har nok en gang fått rammeavtale med Stockholm kommune for konsulenttjenester innen Geodata og GIS. Samtlige administrasjoner og de fleste av byens virksomheter omfattes av avtalen. 

Stockholm kommune har gjennomført en rammeavtaleanskaffelse for konsulenttjenester innen digitalisering, IT og informasjonssikkerhet. Som en av fem leverandører har Triona fått rammeavtale innenfor kontraktsområdet Geodata og GIS. Avtalen har en kontraktstid på 2 år med opsjon om forlengelse i ytterligere 2 år. 

Tjenesteområdet omfatter alt fra forstudier, analyser, kravspesifikasjon og implementering til administrativ støtte. Byen har dermed fortsatt tilgang til Trionas spisskompetanse i sin utvikling i henhold til geodatastrategien. 

For Triona er samarbeidet med Stockholm kommune et viktig bidrag i den videre utviklingen innen geodataforvaltning og infrastruktur i tråd med selskapets langsiktige mål.