Nyhetsarkiv

Triona reduserer CO2-utslipp fra transport

05.09.2022

Det stilles stadig høyere krav til transport- og logistikkselskap om å kunne rapportere klimapåvirkning fra sine transporter og følge opp og utvikle sitt bærekraftsarbeid. Som IT-leverandør har vi en viktig rolle i å hjelpe våre kunder med å redusere sine utslipp. Vi utvikler derfor våre produkter med mål om å legge til rette for våre kunders bærekraftsarbeid. Avstandstjenesten er derfor utvidet med funksjonalitet for å beregne CO2-utslippene en rute resulterer i.

Utslippsmodellen, som er basert på internasjonal vitenskapelig forskning, tar hensyn til de viktigste faktorene som kan måles med tilstrekkelig nøyaktighet. Disse faktorene er lengden på ruten, type drivstoff, kurvatur og stigning på vegen, kjøretøyets hastighet og totalvekt. I beregningen av CO2-utslipp brukes også data om klimagassutslipp for ulike typer drivstoff, utarbeidet årlig av Energimyndigheten i Sverige.

 

Sist vinter ble utslippsmodellen implementert i TRE, som er ruteberegningsmotoren som brukes av Avstandstjenesten. Det er nå også mulig å beregne CO2-utslipp for en rute, i tillegg til kjøreavstand og kjøretid. Utslippsberegning i Avstandstjenesten gjør det mulig allerede i planleggingsfasen av transportene å ta hensyn til klimabelastningen som de vil generere. Tjenesten kan også brukes til å produsere dokumentasjon for klimarapportering av utførte transporter.