Nyhetsarkiv

Fleetech overtas av Triona

23.04.2019

Triona har i lengre tid eid 33% av Fleetech AB. Nå har Triona lagt inn bud på å overta også den gjenværende delen av Fleetech AB. Et bud som de andre eiere har akseptert. Transaksjonen forventes gjennomført i begynnelsen av 2. kvartal 2019.

Fleetech har i dag medarbeidere i Falun og Stockholm, og kunder som bla. Arla og Transdev. Fleetech er allerede i dag samlokalisert med Triona, og Fleetech sine kunder passer godt inn i Trionas markedsstrategi. FleetControl ™ er Fleetechs produkt som inkluderer produktivitetsforbedrende verktøy for transportselskaper. FleetControl er et Fleet Managementsystem som hjelper kundene til å redusere sine kjøretøysrelaterte kostnader, redusere miljøpåvirkning og øke sikkerheten. FleetControl vil være et godt supplement til Trionas produktportefølje og Fleetechs markedsmuligheter vil dra nytte av å være en del av en større organisasjon som Triona kan tilby. Markedsmessig gir det både Triona og Fleetech gode muligheter for positiv utvikling på områder som offentlig transport og godstransport.

Sedan 2008 då Triona kom in som huvudägare i Fleetech har samarbetet utvecklats på ett bra sätt och vi har ömsesidigt kunnat skapa nya affärsmöjligheter för varandra och Fleetech har kunnat dra nytta av de resurser och kompetenser som Triona har. Våra verksamheter har också över dessa är närmat sig varandra då marknaden för mobila lösningar utvecklats vilket gör att vi är övertygade om att Fleetechs erbjudande kan fortsätta att utvecklas på ett positivt sätt inom Triona, till gagn för både befintliga och kommande kunder” - Jens Werner styreleder i Fleetech.

Virksomheten rundt produktet FleetControl ™ fortsetter på samme måte som i dag, men produktutviklingen vil kunne dra nytte av moduler og kompetanse fra hele Triona. Vi ser også en mulighet for koordinering innen salg og drift.

Les mer