Nyhetsarkiv

VSV og Unite Logistics velger TRACS Flow

08.09.2022

Unite Logistics AB er en del av VSV Frakt-konsernet. Et logistikkselskap for alt som har med skog å gjøre. Selskapet ble startet i 1968 etter initiativ fra industrien som ønsket å effektivisere rundvirketransporten.

Konkret betyr det at selskapet på vegne av sine kunder avvirker skog, frakter rundtømmer, jobber med biodrivstoff og transporterer flis. Totalt er det cirka 250 små og store selskaper som til sammen utgjør VSV/Unite. Det betyr at det er mer enn 650 personer som til sammen kan tilby ressurser av biler, maskiner og selvfølgelig genuin skogbrukskompetanse.

Triona og VSV har jobbet sammen i mer enn 15 år og det føles veldig bra at vi nå sammen har funnet flere muligheter der Triona kan hjelpe VSV med å utvikle sin virksomhet videre. VSV/Unite Logistics vil bruke TRACS Flow for sin flisvirksomhet.

«VSV Frakt AB ønsket, på vegne av vårt datterselskap Unite Logistics AB, å effektivisere og fremtidssikre vår flistransport. Valget falt på Trionas logistikksystem Tracs Flow, som vi mener har de funksjonene vi ser etter. Triona har også en plan for hvordan systemet skal tilpasses Biometrias systembytte til «VIOL3». Dette var veldig viktig for oss. Vi har hatt et fruktbart samarbeid med Triona i lang tid og føler oss trygge med dem som leverandør." - Leena Möckelind/Projektleder

Les mer