Nyhetsarkiv

Flere rammeavtaler med Trafikverket

21.08.2017

Gjennom nye rammeavtaler har Triona de siste månedene styrket mulighetene til å levere konsulenttjenester med virksomhets- og IT-kompetanse til Trafikverket.

Triona er tildelt en ny rammeavtale med Trafikverket, denne gangen en konsulentavtale for spesialister innen trafikkstyringssystemer for jernbane, samt for tjenester innen bla. prosjektledelse og kvalitetssamordning. I vår fikk Triona rammeavtale for konsulenttjenester innen trafikkledelse og trafikksystemer for veg. Sammen med de rammeavtalene Triona allerede har med Trafikverket har vi nå enda større mulighet til å tilby ulike typer av erfaren virksomhetskompetanse innen både veg og jernbane til samtlige virksomhetsområder i Trafikverket.