Nyhetsarkiv

Programkodebibliotek for OpenTNF er publisert

30.10.2017

Triona har nå gitt ut et programkodebibliotek for OpenTNF som åpen kildekode. Dette biblioteket er en referanseimplementasjon for OpenTNF-standarden, utviklet i samarbeid med Trafikverket, Statens vegvesen og Trimble.

OpenTNF bygger på INSPIRE-spesifikasjonen for transportnettverk (inspire.ec.europa.eu) og er realisert ved hjelp av OGC GeoPackage-spesifikasjonen (www.geopackage.org). Det overordnede målet for OpenTNF er å skape en fleksibel, åpen og effektiv løsning for å administrere og dele store datasett for transportnettverk.

For å bidra til dette målet, samt å legge til rette for implementering i programvaren hos andre organisasjoner og programvareleverandører, har Triona nå gitt ut et OpenTNF-programvarebibliotek som åpen kildekode, se github.com/OpenTNF/OpenTNF-library. Dette biblioteket er en referanseimplementering for OpenTNF-standarden. Biblioteket kan brukes til å lese og skrive OpenTNF-data fra og til en SQLite-database.

OpenTNF kan med fordel brukes til integrering og standardisert datautveksling mellom ulike typer programvare og organisasjoner. I leveransen av ANDA-systemet til Svenske Trafikverket, Trasé til Bane NOR samt Farledsdata til Kystverket brukes OpenTNF til å integrere Trimble NovaPoint med plattformen Transport Network Engine (TNE) fra Triona