Nyhetsarkiv

Lasset blir C-Load

18.09.2019

Lasset ble utviklet med sikte på å effektivisere transporten for treindustrien og alle aktører som er involvert i flyten fra industri til kunde. Dette ved å digitalisere håndteringen av såvel anskaffelser som transportbestillinger og transparent dele relevante data mellom alle aktørene som er involvert i flyten.

Lasset ble lansert i 2012 i nært samarbeid med SCA. I dag er Lasset en komplett tjeneste som forenkler transportkjøpernes anskaffelser og bestillinger av transport via bil, tog og container (sjøfrakt) og hjelper transportfirmaene med lettere å finne oppdrag. I Lasset får kundene til transportkjøperne også mer og bedre informasjon ved at de kan se når et lass til dem er planlagt hentet og når det er lastet. Nylig har vi også gjort informasjon i Lasset tilgjengelig for andre aktører i forsyningskjeden som terminaler og havner. Hver dag bookes hundrevis av lass og Lasset brukes av et tyvetalls kunder og over 300 transportører.

Men Lasset skal fortsette å utvikles! Vi er overbevist om at Lasset kan effektivisere logistikken enda mer og med det også bidra til mer bærekraftig transport.

For å optimalisere logistikken, fra å velge rett transportmåte til å velge transportør og velge den optimale ruten etc. trengs tilgang til nøyaktige og oppdaterte data. Data som også må deles mellom aktørene i hele kjeden for at riktig beslutning skal kunne tas både i planlegging og gjennomføring.

Lasset brukes allerede langt utenfor Sveriges grenser - av kunder i for eksempel England, Kina og Frankrike og av transportører i hele Europa. Containere booket via Lasset lastes på båter med destinasjoner til en rekke land rundt om i verden.

Internasjonalt er navnet Lasset ikke helt optimalt. For å støtte vår reise mot videreutvikling av Lasset i retning av vårt målbilde - Lasset skal være den markedsledende tjenesten for transportbestillinger i Europa - er det nå på tide at Lasset får et nytt navn: C-Load.

C som i Cloud, Community, Collaboration og Communication og Load som i lass.

Hva ser vi da at C-Load skal være?

Vi ønsker at C-Load skal være en tjeneste som:

  • Effektiviserer kundenes arbeid med anskaffelser, ordre og oppfølging av transporter.
  • Tilrettelegger for involverte aktører for å optimalisere transportstrømmer og automatisere kobling mellom transportbehov og tilgjengelig transportkapasitet.
  • Skaper nytte for alle interessenter og aktører i transportstrømmen som bestillere, transportører, havner, varemottakere, terminaler osv.
  • Er intuitiv og enkel å bruke for alle aktørene.
  • Er lett å integrere med andre systemer slik at manuelle transaksjoner kan minimeres for økt effektivitet.
  • Muliggjør anskaffelser som verdsetter både kvalitative parametere og pris på en balansert og tranparent måte.
  • Gjør det enkelt å vurdere og premiere bærekraftige transportalternativer.
  • Som er pålitelig. Både tilgjengeligheten og påliteligheten til tjenesten er høy.

C-Load skal gi best mulig transport til enhver tid!

Vi ser frem til å videreutvikle C-Load sammen med nåværende og fremtidige brukere. Vi tror det vil fortsette å være en spennende og utviklende reise som er riktig i tid, gitt de utfordringene samfunnet står overfor og med teknologien vi nå har tilgang til.