Nyhetsarkiv

Ny versjon av Trionas Avstandstjeneste

26.06.2017

Nå er ny versjon av Trionas Avstandstjeneste tilgjengelig der vi foruten noen feilrettinger også har lagt med endel interessante nyheter.

Flere rutealternativ

Tjenestene returnerer nå flere alternative ruter om det finnes relevante alternativer. Den første ruten som returneres er alltid den ”beste”, så om dere ikke gjør noen endring hos dere vil dere forstatt se den beste ruten.

Å vise alternative veger for brukeren gjør ofte at noen av de foreslåtte rutene er den som brukeren forventet seg, og synes dermed at tjenesten gir et bedre resultat.

Bomstasjoner langs ruten

En nyhet er at vi nå returnerer bomstasjonene som ligger langs din beregnede rute  (f.eks. i Stockholm, Sundsvalls bron, Oslo, Trondheim). Dette gjelder både for Norge og Sverige. 

Hver bomstasjon har også informasjon om standardavgift for bil og lastebil. Denne informasjonen,  sammen med alternative ruter, gir brukeren bedre beslutningsgrunnlag for hvilken rute man skal  velge.

Støtte for koordinattranformasjoner

Også tidligere har det vært mulig å angi koordinatsystemet man ønsker å få geometrien for ruteresultatet i. Vi har utvidet dette både i SOAP og REST API’et slik at man nå kan angi ulike  koordinatsystemer for innparametrene (f.eks. posisjoner) og ruteresultat.

Dette gjør det enklere å bruke resultatet fra GeoCodningen (som kommer som Sweref99TM) i ruteberegninger og få svaret av denne som WGS84.

Tvinge grensepassering via tollstasjon

Vi har lagt til en parameter i rutekallet som man kan benytte for å tvinge ei rute mellom Sverige og Norge til å passere grensen der det finnes en tollstasjon. Vi tror dette er veldig bra for dere som beregner ruter for transportører som har gods som må fortolles ved grensepasseringer. 

Dataoppdatering

Når du bruker vår tjeneste ruteberegner du alltid på ferske data. Vi oppdaterer kontinuerlig våre data fra Nationell Vägdatabas i Sverige og Nasjonal VegDataBank (NVDB) i Norge.

Nyhetene finnes tilgjengelig bare i versjon 1.1 av SOAP og REST-grensesnittet. Versjon 1.0 finnes fortsatt for eksisterende klienter, men får ingen nyheter eller forbedringer. Alle nyheter vi har lagt til er bakoverkompatible med tidligere kontrakt. Dvs. dere behøver ikke ta noen aksjon om dere ikke vil benytte dere av den nye funksjonaliteten.