Nyhetsarkiv

Rammeavtale med Svevia

24.02.2020

Svevia satser mye på digitalisering og har derfor inngått rammeavtale med Triona på levering av produkter som effektiviserer deres arbeid med drift og vedlikehold av vegnettet i Norge. Målet er å vinne nye driftskontrakter i Norge.

Rammeavtalen Svevia har inngått med Triona omfatter i første omgang produktene Vegviseren, SINUS Infra, 360º vegbilder inkl. SINUS photo og Triona Roadwork Assistant (Arbeidsvarsling-Loggbok).

Vegviseren

Det er vanskelig å navigere/finne fram på vegnettet uten elektronisk GPS-støtte. De gamle metreringsplatene med påstemplet posisjon er enten tatt vekk eller ikke oppdatert. For å vite hvor man er, dokumentere hvor bilder er tatt osv. er verktøy ala Vegviseren svært tidsbepasrende for de som jobber ute på vegen. Enklere blir det ikke nå med overgang til den nye Vegsystemreferansen som innføres i forbindelse med regionsreformen.

SINUS Infra

Svevia er pålagt å registrere data i NVDB. Det kan være skilt, kummer, stikkrenner, rekkverk osv. SINUS Infra er koblet direkte til Statens vegvesens NVDB-portal Datafangst. Med SINUS Infra sparer man alt etterarbeidet. Når man er ferdig ute på vegen er jobben gjort.

360º vegbilder inkl. SINUS Photo

Å fotografere vegnettet har stor nytteverdi. Med å få «vegen inn på kontoret» sparer man mange turer ut for å sjekke situasjon og tilstand. Har man god dokumentasjon på vegnettet ved kontraktsinngåelsen unngår man uklarheter og evt. uenigheter ved gjennomgang ved kontraktens utløp.

Triona Roadwork Assistant (Arbeidsvarsling-Loggbok)

Triona Roadwork Assistant dekker en meget viktig funksjon, nemlig dokumentasjon av oppsett, kontroll og nedtaking av utstyr ifb. med arbeid på veg. Man sparer masse tid ute på vegen ved å registrere automatisk (tid og sted) på mobil eller nettbrett istedenfor manuelt på papirark. Vegreferanser fås helt automatisk, slipper å lete seg fram.