Nyhetsarkiv

Tre skogselskap velger VFS

20.08.2019

Etter omstruktureringen av Bergvik Skog velger Stora Enso, BillerudKorsnäs og Kopparfors Skogar Trionas produkt VegForvaltningsSystemet (VFS) som virksomhetsstøtte for vegforvaltningen.

Dette betyr at Triona styrker sin posisjon som produktleverandør og rådgiver innen forretningsområdet transportinfrastruktur og skogbruk. Triona VFS er et nettbasert system for vegforvaltning, med funksjonalitet for å bygge, utstyre og vedlikeholde vegnett. VFS støtter også oppdatering av den nasjonale vegdatabasen i Sverige og inneholder støtte for forvaltning av steinbrudd.