Nyhetsarkiv

Ny løsning for Sveaskogs skogsmaskiner

02.03.2020

Nitten år gammel, velfungerende, stabil, rask og populær oppsummerer dagens GIS-løsning for skogsmaskiner (PStyr) hos Sveaskog. For å realisere nye arbeidsmåter og forbedringer som følge av andre nye systemer må PStyr fornyes.

Systemet støtter Sveaskogs førere av skogsmaskiner i arbeidet med å avvirke og transportere tømmeret. Maskinføreren mottar et avvirkningsdirektiv, inkludert kartfiler som visualiseres i systemet og viser hvor avvirkningen skal skje og gir informasjon om kultur- og andre naturverdier. Triona har i mange år hjulpet Sveaskog med forvaltningen av PStyr.

Høsten 2019 startet Sveaskog en forstudie for å gjennomgå behovene og se på hvilke alternative løsninger som fantes i markedet. Sveaskog ønsket fortsatt det raske, stabile, velfungerende systemet som de har i dag, men ønsket også å realisere kravene som stilles til nye arbeidsmåter og fra andre systemer hos Sveaskog. Valget av leverandør falt på Triona.

I slutten av desember startet samarbeidsprosjektet mellom Sveaskog og Triona hvor vi sammen bemanner prosjektet. Triona har roller som utviklingsleder, arkitekt, kravanalytiker, utviklere og testleder. Trionas ekspertise innen GIS vil være til nytte for et system der kartet er en sentral komponent i maskinførerens hverdag. Å jobbe med ny teknologi for sammen å sikre at Sveaskog når sine oppsatte mål hva gjelder økt effektivitet og høyere datakvalitet føler vi er både givende og morsomt!

Vi ser frem til utfordringen med å lage et system med ny moderne teknologi og alle mulighetene det gir med mål om at systemet skal bli like godt likt som dagens system når det gjelder funksjonalitet, responsivitet og stabilitet!

Les mer