Nyhetsarkiv

Lantmäteriet bruker TNE Editor til å oppdatere skogsbilvegnettet

13.06.2024

I 2023 gjennomførte Lantmäteriet sammen med Trafikverket og Triona et pilotprosjekt for å evaluere bruken av TNE Editor, hvor Lantmäteriet selv oppdaterte skogsbilvegnettet og tilhørende vegdata. Lantmäteriet har nå signert avtale om bruk av TNE Editor.

Lantmäteriet tar flybilder av ca. 30 % av Sverige hvert år. Disse analyseres av en produksjonsenhet ved Lantmäteriet som registrerer data ut ifra disse bildene. Historisk sett har Lantmäteriet sendt dataene til Trafikverket, som igjen har oppdatert NVDB manuelt. Dette har medført betydelig arbeid hos Trafikverket samtidig som Lantmäteriet har opplevd lange ventetider. 

bruker Lantmäteriet TNE Editor til selv å gjennomføre oppdateringer i NVDB med direkte innsjekk. Ventetiden fra registrering til data ligger i NVDB og publisert i Lantmäteriets karttjenester er dermed forkortet fra uker til et par dager. I tillegg til at arbeidet effektiviseres, opplever Lantmäteriets ajourholdere også at det er tilfredsstillende å selv kunne ta ansvar for og gjennomføre endringene helt inn i NVDB. Ved at Lantmäteriet leverer endringene med direkte innsjekk, frigjøres også verdifull tid hos Trafikverket. 

tneeditor-norway.png


Figur 1: Illustrasjon av hvordan arbeidsflyten er effektivisert med TNE Editor
 

Om TNE:  

Transport Network Engine (TNE) er en kraftig og konfigurerbar plattform som tilbyr løsninger for håndtering av veg- og jernbanedata. TNE Editor, en del av TNE-plattformen, muliggjør redigering av nettverk og nettverksrelaterte data på en enkel måte. For Trafikverket og en rekke svenske kommuner som bruker TNE Editor er det et viktig verktøy for å administrere og oppdatere disse dataene.