Nyhetsarkiv

Proof of concept rundt BIM

15.01.2016

Triona og Vianova har sammen utviklet en løsning som gjør at prosjekteringsdata kan nyttiggjøres i andre systemer og faser i et anleggs livssyklus.

Løsningen bygger på INSPIRE og en åpen standard fra OGC, og viser nye muligheter gjennom BIM- og GIS-standardisering. Vi har med dette skapt en plattform for nye og innovative løsninger innenfor infrastrukturområdet.

Løsningen innebærer at man på en effektiv, åpen og standardisert måte kan utveksle informasjon om infrastrukturanlegg samt veg- og jernbanenett. Med denne løsningen får man en intelligent integrasjon mellom prosjekteringsverktøy som NovapointDCM og system for håndtering av trafikknett og nettilknyttet informasjon som Transport Network Engine (TNE).

Den utviklede løsningen gjør at det i prosjekterings- og byggefasen blir enklere å hente og lese inn informasjon om aktuell tillstand for trafikknett, samt fra veg- og jernbaneanlegg. Det blir også enklere å ta imot og bruke BIM-data i drift- og vedlikehold av veg- og jernbane.

Vi har stor tro på åpenhet og samvirke. Og vil derfor gjerne ha kontakt med andre aktører som sammen med oss vil bruke og/eller hjelpe til med å utvikle løsningen.