Produkter og tjenester

Tracs Rundvirke

TRACS Rundvirke gir de som arbeider med tømmertransport et bra planleggings- og oppfølgingsunderlag. Man går ut fra transportoppdrag i form av virkesordrer.

Lagervolum oppdateres kontinuerlig i alle steg i leveransekjeden. Skogslager, veglager, levert og innmålt ved industri.

Alle virkesordrer og volumer vises tydelig på kart og kan summeres på ulike måter i tabeller. Selgerens utlovde leveransevolum til kjøperens ulike industrier kan enkelt følges opp i den innebygde kvotehåndteringen.

Systemet kan brukes av ulike aktører innen transport:

  • Transportleder som planlegger og fordeler oppdrag
  • Sjåfører som utfører og kvitterer
  • Selgere som bestillere
  • Kjøpere som overvåker innleveransene

Mer informasjon

For mer informasjon om vårt produkt TRACS Rundvirke, spør Fredrik.

Fredrik Bratteberg +46 70 754 31 55
Send Mail