Produkter og tjenester

SINUS infra

SINUS infra er et produkt som gjør deg i stand til å registrere infrastrukturrelaterte data, bl.a. fra bilder, på en kostnadsbesparende, effektiv og sikker måte.

SINUS infra brukes både på kontor og ute i felten. Både kontor- og feltklienten leverer kvalitetssikrede data direkte til f.eks. NVDB eller TNE, uten tidkrevende og kostbare mellomledd. Den mobile løsningen (feltklienten) er tilpasset nettbrett og mobiltelefoner.

Produktet innehar bl.a. følgende funksjonalitet:

 • Visning av vegbilder og kart. I mobilløsningen skjer visning av kart automatisk «der du er».
 • Søke fram objekter, som i mobilløsningen kan være nærliggende innenforen søkeradius.
 • Visning av objekter i kart.
 • Funksjonalitet for å hente vegbilder av objekter.
 • Registrere, redigere og slette objekter, med direkte lagring i en database, f.eks. NVDB.
 • Registreringsmodul der man går gjennom vegbilder for å registrere objekter.
 • Innebygd modul for meldinger, der meldinger kan knyttes til objekter.
 • I mobilløsningen finnes funksjonalitet for visning av melding/oppgaver som er delegert til brukeren og for å melde utførte oppgaver.
 • Registrering av dokumentasjonsobjekter med opplasting av bilde eller fil til f.eks. NVDB.
 • Fotogrammetri, ta mål (lengde og areal) og beregning av posisjon basert på bildene.
 • Filterfunksjoner for objekter.

På vår produktside har vi samlet mer informasjon om SINUS Infra og SINUS Photo

Les mer

Mer informasjon

For mer informasjon om vårt produkt SINUS infra, spør Sigmund.

Sigmund Fredriksen +47 918 66 301
Send Mail