Om Triona

Partnere

Triona jobber med flere partnere både i Norge og Sverige. Partnerskapene gir oss mange fortrinn, og vi arbeider aktivt for at våre ansatte skal sertifiseres i henhold til de krav og ønsker våre partnerne har.

Vi har partneravtaler både rundt utvikling og produktsalg. I tillegg er vi såkalte «content provider» i andre sammenhenger.

Samarbeid

Vi har i tillegg til våre partnere samarbeid med en rekke selskaper som vi har gjennomført felles oppdrag med, der målet er å styrke hverandres tilbud mot de aktuelle bransjene.