Jobbe her

Kvinner i Triona

I Triona vil vi hedre alle kvinner, og spesielt de som jobber med teknikk/IT. I den anledning har vi tatt fram en serie med portrett som løfter fram og viser noen av våre verdsatte kvinnlige medarbeidere og forbilder. I en teknisk innrettet bransje med stor mannsdominans jobber vi kontinuerlig for å øke kvinners tilstedeværelse på alle nivåer og posisjoner. Vi er glade for alle som har valgt å arbeide hos oss og vi jobber hele tiden med å få inn flere kvinner i Triona!

Tina Saetre

Tina har jobbet i mange ulike roller i løpet av sine 12 år i Triona. Akkurat nå jobber hun mest som virksomhetskonsulent og som kontorleder for Trionas kontor i Stockholm. Men tidligere har Tina også jobbet som prosjektleder, workshopleder og utreder.

Hvorfor Triona? Jo, nettopp fordi Tina har hatt så mange ulike roller og oppdrag og har hatt stor nytte av sine gode evner til å løse problemer sammen med andre. At Tina har valgt å bli så lenge skyldes at Triona er et stabilt selskap med trivelige kolleger, samt at hun har hatt så mange ulike spennende oppdrag. Da Tina startet hos Triona var hun i flere år eneste kvinne på Stockholmskontoret. Nå er vi mange flere, nesten 30%. Tina har merket at det også er stor forskjell på bestillersiden. Ofte jobber hun mot offentlig sektor, og der har andelen kvinnlige ledere økt mye, kanskje tom. mer enn hos private kunder. ”Blandete arbeidsplasser er mye morsommere!” sier Tina og ser fram til at vi i framtiden vil ha en jevnere kjønnsfordeling på alle nivåer, både i Triona og i bransjen.

Tina vil absolutt anbefale å jobbe innnen teknikk/IT. Det er en framtidsbransje hvor det alltid vil finnes jobber! Her kan du, som Tina, bidra til, for eksempel att åpen data blir gjort tilgjengelig i samfunnet og att data om veier kan muliggjøre utvikling av såkalte selvgående kjøretøy.

Neste uke forteller vi om Ing-Marie Nyman, utvikler i Triona!