Jobbe her

Erica - Testleder

“Utmanande uppdrag i en vardag där både kund och medarbetare är i fokus – Triona passar mig perfekt!“Erica Magnusson

Jag vill arbeta på ett företag som sätter kundens behov och önskemål i centrum och som samtidigt satsar på sina medarbetare. Jag vill få möjlighet att arbeta med spännande uppdrag i olika roller inom olika verksamheter. Triona passar mig perfekt!

Jag började som testledare i två stora förvaltningar och fick möjlighet att vara med i kundens utvecklingsresa inom testområdet samtidigt som jag vidareutvecklade Trionas test- och kvalitetssäkringsmetodik.

Erfarenhetsutbytet mellan olika områden och branscher är otroligt givande och jag har under de senaste åren agerat testledare i olika förvaltningar och utvecklingsprojekt. Inom Triona har jag stora möjligheter att själv styra min vidareutveckling och fördjupar mig nu i andra ledarroller som förvaltnings- och projektledare. Det är mitt ansvar att se till att kundens önskemål uppfylls, helst överträffas. Teamet arbetar mot gemensamma mål med fokus på att alltid leverera med hög kvalitet.

Jag tycker mitt ledarskap är tydligt och konstruktivt. Arbetet är flexibelt vilket underlättar livet som småbarnsförälder och träningsnörd :)

Registrer din søknad her