Case

Triona er en viktig partner i Mestas digitaliseringsarbeid

Mesta AS er Norges største entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av veger, og har ansvaret for drift og vedlikehold på en  betydelig del av det norske vegnettet. For deres kunder er det viktig å sikkerstille at data rapporteres inn korrekt og ikke risikerer å forsvinne. Triona har hjulpet Mesta med å utvikle flere områder av sitt daglige arbeid til å bli mer effektivt og med større leveransesikkerhet.

Statens vegvesen er Mestas største kunde innen drift og vedlikehold av veg. Arbeidet omfatter alt fra å holde vegene oppe om vinteren til å holde dem rene og pene om sommeren.

Som en del av sitt omfattende digitaliseringsarbeid har Mesta tatt i bruk Trionas produkter på flere områder, der en viktig del har vært å forenkle rapporteringen mot kunder som Statens vegvesen. Med Triona Roadwork Assistant har Mesta kunnet legge bort store deler av det manuelle papirarbeidet som tidligere skapte unødvendig mye arbeid og risiko for at rapportene forsvant. I dag har Mesta en smidigere arbeidsprosess og en tryggere måte å håndtere sine loggbøker på.

“Ved å ta i bruk Triona Roadwork Assistant på driftskontraktene våre har vi klart å digitalisere arbeidsvarslingsprosessen. Alle loggbøker er nå elektroniske, og vi sparer masse tid på at alt oppsett automatisk tid- og stedfestes. Loggbøker forsvinner aldri mer, og loggbøkene er i sanntid tilgjengelige også på kontoret.“ Runar Nilssen, IT-sjef Mesta

Når nye vegobjekter, som skilt og rekkverk, settes opp langs vegnettet skal disse registreres i NVDB (Nasjonal VegDataBank). Tidligere var vegholderne, som Statens vegvesen, i stor grad selv ansvarlig for inndateringen av data. Men da entreprenørene er de som er nærmest det som skjer ute på vegen, er ansvaret nå flyttet til dem. Med Trionas produkt SINUS infra – et webbasert produkt for registrering og forvaltning av infrastrukturrelaterte data – kan Mesta selv, ute i felten, på en enkel måte inndatere data til NVDB uten kostbare mellomledd.

Trionas løsninger har også skapt forutsetninger for Mesta til å optimere sin arbeidsplanlegging. Med produktet SINUS photo dokumenteres vegnettet med 360° fotografering, noe Mesta har valgt å gjøre på noen av sine driftskontrakter. Bildene hjelper dem til å dokumentere vegstatus ved kontraktsstart, samt til å planlegge arbeidet bedre ved at man får «vegen inn på kontoret».

“Mesta er en etterlengtet, men krevende kunde for Triona! Som en entreprenør inngår Mesta i vårt prioriterte kundesegment og er med sine høye krav og forventninger med og utvikler Triona videre. Som kunde på TRA (Arbeidsvarsling-Loggbok), SINUS infra og SINUS photo er Mesta en viktig kunde for Triona. Jeg er spesielt imponert over måten Mesta har innført SINUS infra for inndatering til NVDB på, det viser at de mener alvor med effektivisering ved hjelp av digitalisering.“  Rune Dragsnes, daglig leder Triona AS

 

logo-mesta.png

Kunde: Mesta AS

Produkt: TRA og SINUS.Infra

Løsning: Digitalisering av loggbøker og registrering av data til NVDB (Nasjonal VegDataBank)

Nøkkelord: #Digitalisering, #Datafangst, #NVDB, #Driftskontrakter