Case

Euroskilt utvikler framtidens skiltløsninger i samarbeid med Triona

Euroskilt er markedsleder innen trafiksikkerhetsutstyr i Norge, og en stor aktør innen digitale trafikkskilt. Statens Vegvesen er deres største kunde. Triona har sammen med Euroskilt utviklet et system som gjør at alle digitale skilt kan fjernstyres på en enhetlig måte, uavhengig av type og størrelse. I tillegg kan skiltene manuelt styres fra et panel som er innbygget i et skap i tilknytning til skiltet.

Felles plattform

Euroskilt hadde behov for en plattform for enklere å kunne styre sine digitale skilt av ulike typer. Ettersom skiltene kommer fra ulike leverandører, med ulike underliggende teknologier og programvare, var det nødvendig med et system som kunne kommunisere med ulike typer skilt gjennom standardprotokoller. Triona har tidligere utviklet en såkalt ITS-stasjon. Løsningen brukes til skiltadministrasjon, og er basert på kunnskap oppnådd gjennom tidligere forskningsprosjekter. ITS-stasjonen ble videreutviklet for å møte Euroskilt sine krav. Resultatet er et system som gjør at ulike typer skilt kan styres med samme grensesnitt via en app eller et webgrensesnitt, noe som gjør håndteringen lettere og mer kostnadseffektiv da man ikke lenger trenger å tilpasse styringen hver gang en ny skilttype kommer.

Euroskilt3.jpg

Proaktivt vedlikehold

Løsningen overvåker kontinuerlig tilstanden til de tilkoblede skiltene via eksterne sensorer. De innsamlede dataene sammenstilles, analyseres og presenteres i en vedlikeholdsapplikasjon. Dette gjør at man kan arbeide proaktivt med vedlikehold, og unngå konsekvensen av at det oppstår alvorlige feil. Dette effektiviserer vedlikeholdsarbeidet sterkt.

En smart skyløsning

De sentrale delene av løsningen er plassert i skyen, noe som gjør at andre systemer kan kobles til. F.eks. kan ulike typer sensorer gi sanntidsinformasjon. Det kan være informasjon om temperatur, fuktighet etc.monitor1_smaller.jpg

Alle data visualiseres i et webprogram hvor man kan se utstyrets plassering og status i kartet. Det samme gjelder for hver enkelt sensor.

Første test for det nye systemet.

Den første testen av Trionas styringssystem ble to store LED-skilt som gir bilistene informasjon på E18/E39 på vei inn til Kristiansand. Skiltene, som ligger på Bjørndalseta og på Vesterveien, er 34 kvadratmeter store, og er dermed Euroskilts største skilt i Norge. Skiltene viser oppdaterte kjøretider for å nå ulike reisemål. Statens vegvesens vegtrafikksentral (VTS) gjør direkte endringer i skiltet, men det er ikke mulig for utenforstående å endre eller laste opp bilder til skiltet.

Mer enn bare et skilt.

Akkurat nå pågår en implementering det nye skiltsystemet også i pilotprosjektet Borealis hos Statens vegvesen. Leveransen inngår i et forsknings- og utviklingsprosjekt som gjennomføres på den 40 kilometer lange vegen langs E8 i Skibotndalen.

I Bergen brukes systemet i utekontrollen til å kalle inn biler som f.eks. ikke har betalt vegavgift eller har andre kjente mangler. Ved å knytte systemet sammen med Statens vegvesen sine systemer for bla. skiltgjenkjenning kan skiltsystemet selektivt velge ut de bilene man vil ha inn til kontrollstasjonene. Man har også mulighet for å veie bilene i fart og så vil skiltsystemet «vinke inn» bare de bilene som er for tunge.

“Samarbeidet med Triona leder til at Euroskilt lanserer nye produkter og løsninger som vil være strategisk viktig for selskapet i årene framover.“ Håkon Sahlsten, produktutviklingssjef i Euroskilt

Euroskilt utvikler en ny generasjon elektroniske skilt som inneholder datamaskiner, såkalte ITS-enheter med programvare. Dette gjør det mulig å fjernstyre skiltene fra f.eks. vegtrafikksentralene (VTS). Symboler kan endres fra en app eller fra weben. Informasjon kan gis til trafikanter om hendelser som oppstår på veien. Skiltene inneholder også sensorer som f.eks. kan registrere temperatur og fuktighet. Dette gjør det mulig å overvåke skiltenes status i sanntid og arbeide med proaktivt vedlikehold som resulterer i bedre service og lengre levetid på skiltene.

“Kontrollsystemet og grensesnittet for vegtrafikksentralene er utviklet i samarbeid med Triona. Samarbeidet har fungert veldig bra, og nå samarbeider selskapene for å utvikle en felles plattform som skal brukes til å styre en rekke produkter.“ Håkon Sahlsten, produktutviklingssjef i Euroskilt

 

euroskilt.png

Kunde: Euroskilt

Løsning: Plattform for å styre digitale skilt.

Nøkkelord: #C-ITS, #ITS, #IoT, #Trafikkledning