Case

Åsane Kontrollstasjon – Smart kjøretøykontroll

Åsane kontrollstasjon benytter et skalerbart IT-system som automatisk velger ut kjøretøy til kontroll som er utviklet av Triona i samarbeid med Euroskilt. Systemet effektiviserer utekontrollvirksomheten, ved at riktige kjøretøy blir kontrollert. Samtidig reduserer dette ulempen for lovlydige førere og transportører og forenkler arbeidsoppgavene for Statens vegvesen sine kontrollører. Tidligere måtte Statens vegvesen kalle inn til kontroll delvis manuelt, ved å stå langs veien og sorterer ut kjøretøy med håndholdte lyssignaler.

ANPR kamera og varsling ved hjelp av digital skilt

Åsane Trafikkstasjon er plassert slik at alle kjøretøy som går nord og sør må passere stasjonen. Stasjonen benytter ANPR (Automatic number-plate recognition) kamera for å registrere kjøretøyets registreringsnummer. Systemet sjekker automatisk om kjøretøyet er ønsket inn for kontroll basert på konfigurerbare regler. Dersom løsningen beslutter at et kjøretøy skal inn til kontroll, vises informasjon til de enkelte kjøretøyene fra elektroniske informasjonsskilt. Skiltene viser stopp for kontrollsymbol, og de viser vei inn til kontrollstasjonen. Mens kjøretøyene er i fart kan den nye IT-løsningen eksempelvis også detektere kjøretøytype, vekt, høyde, lengde, fart og varme i bremser.

Kontrolli soner

På overordnet nivå er kontrollstasjonen definert som et område med en eller flere soner. I de enkelte sonene vil det være plassert utstyr som varslingsskilt, sensorer og ANPR kamera. Et ANPR kamera, plassert først i innsonen, sørger for deteksjon av kjøretøyets registreringsnummer. Systemet foretar kryss-sjekk mot andre systemer for å avgjøre om kjøretøyet skal inn til kontroll. Dette skjer før kjøretøyet ankommer varslingsskiltene. I varslingssonen detekterer ANPR kamera hvilket kjøretøy som ankommer. Dersom kjøretøyet skal kontrolleres, trigges elektroniske skilt for dynamisk varsling med forhåndslastede bilder som leder kjøretøyet inn i kontrollsonen.


smartakontroller-no-1.png

Enkelt att använda

I en webb lösning settes det opp regler for å hente inn kjøretøy til kontroll. Dette kan eksempelvis være kjøretøyklasse, tid siden siste kontroll og eventuell tidsfrist gitt for å reparere mangler. Det er mulig å sette opp både inkluderende og ekskluderende regler. Kjøretøyet som er kalt inn til kontroll, følges frem til kontrollstedet ved tenning av varselskilt langs ruten kjøretøyet følger. Dersom et kjøretøy unndrar seg kontroll, blir dette varslet og loggført med bilder av kjøretøyet.

Statens_vegvesen_projektledare-550.jpg

Ken Stephansen, prosjektleder hos Triona konfigurerer kontrollstasjonen fra en webløsning.

Modulbasert system

Det er utviklet en fleksibel og modulbasert løsning. Et konfigurasjonsgrensesnitt gjør det mulig å sette opp og definere et nytt kontrollområde med skiltstyring. Løsningen støtter at nye skilt og sensorenheter kan legges til i et område etter at området er opprettet. Ethvert kontrollområde kan splittes opp i soner. Ved hjelp av ANPR kamera forvalter systemet data om de kjøretøy som til enhver tid befinner seg i en sone.

SMART kontrollstasjon kan tilbys i forskjellige varianter, der basisvarianten er den enkleste med enkel start/stopp av kontroller, sensorbasert kontroll hvor kontroll kan gjøres basert på sensorer og selektiv kontroll for innkalling av enkeltkjøretøy basert på regler og sensorer. Det er løsningen selektiv kontroll som benyttes for Åsane kontrollstasjon. Leverandørene kan også gjør kundeunike tilpasninger på de ulike variantene. Se tabellen nedenfor for en illustrasjon på hvilke egenskaper som inngår i de ulike variantene av SMART kontrollstasjon.

smartakontroller-no-2.png

Tabell 1: Illustrasjon på hvilke egenskaper som inngår i de ulike variantene av SMART kontrollstasjon.

 

Vegvesen_LOGO_farger_pos_RGB-200.png

Kunde: Statens vegvesen

Virksomhet: Transportinfrastruktur

Problemstilling: Statens vegvesen ønsket å effektivisere driften rundt inspeksjoner av tunge kjøretøy.

Løsning: I samarbeid med Euroskilt utviklede Triona et skalerbart IT-system som automatisk velger det rette kjøretøy til kontroller.

Nøkkelord: #Transportinfrastruktur #Integration #Skiltstyrning #ITS