Case

Alltransport og Triona tar samarbeidet til neste nivå

Transport- og entreprenørkonsernet Alltransport, med hovedkontor i Norrköping og virksomhet i Linköping, Örebro, Stockholm og Uppsala, er et spennende selskap som Triona har samarbeidet med lenge. Etter å ha brukt Trionas Cockpit bestemte Alltransport seg for å oppgradere til nye TRACS Flow. Implementeringen har forbedret flere deler av virksomheten, men fremfor alt på logistikksiden

TRACS Flow er et system som støtter forretningsprosesser i transport- og anleggsbransjen, med f.eks. kontrakts- og ordrehåndtering, planlegging, operativ ledelse og oppfølging. Systemet er bygget for på en enkel måte via konfigurering å tilpasse seg ulike forretningsbehov og prosesser. For akkurat Alltransport har systemet innebåret en overgang fra håndtering av papirbaserte transportsedler til et helautomatisk digitalt system.

Innføringen av TRACS Flow har gjort det mulig å digitalisere arbeidsoppgaver hos Alltransport som tidligere var manuelle. Dagens håndtering av transportsedler erstattes av en digital prosess, skreddersydd for Alltransports behov. Den tydeligste effekten er at oppdrag kan ferdigrapporteres lettere og at faktureringsprosessen er raskere. Alltransport benytter også mobilløsningen som gir god støtte for alle arbeidsprosesser i felten. F.eks. er det støtte for scanning, som er introdusert for å redusere risikoen for menneskelig feil.

Systemet som Triona har levert til Alltransport har også blitt komplettert med en fleksibel webportal som forenkler samarbeidet med både kunder og samarbeidspartnere. Dette betyr at alle data om alle oppdrag, enten de er opprettet ute i felten, av en transportleder eller av kunden direkte, er tilgjengelige fra ett sted. Data kan visualiseres i kart eller med tradisjonelle lister og tabeller, noe som gir gode muligheter for å jobbe effektivt. Det blir enklere å introdusere nyansatte og å gi en god kundeservice. Med rett data tilgjengelig er risikoen for feil også redusert. Dette øker kvaliteten på arbeidet gjennom hele arbeidsprosessen.

"Vi valgte Trionas TRACS Flow for å gjøre implementeringen så rask og smertefri som mulig. Vi har hatt et langsiktig forhold til Triona gjennom deres Cockpitsystem, så vi kjenner hverandre godt og vet hvordan vi skal samarbeide for å holde kostnadene for systembyttet på et akseptabelt nivå."- Calle Gustafsson

Med siktet innstilt på framtiden.

Systemet tillater også GPS-posisjonering som åpner opp for å bruke geofencing. Geofencing betyr at transporter kan overvåkes fra kontor eller terminal, og når en bestemt transport når et bestemt område, kan en melding sendes automatisk til en forutbestemt mottaker.

"Det har vært utrolig givende for oss å få jobbe med logistikk og transport sammen med Alltransport. De har satt tøffe krav til både Triona og vårt produkt, noe som har vært givende og utviklende. Vi vet hvor lista ligger."- Thomas Højsgaard, Triona.

 

alltransport-grey.png

Kunde: Alltransport

Produkt: TRACS Flow

Løsning: Ett virksomhets- og ordresystem som digitaliserer manuelle arbeidsoppgaver.

Nøkkelord: #Transport-planlegging, #Mobilitet, #Digitalisering, #Transportledelse, #Logisikk, #Geofence #Ordrehåndtering