Virksomhet

Industri

Det gjelder å gjøre de rette tingene når virksomheten skal automatiseres med IT. Det finnes mange eksempel på investeringer i IT-system som ikke lykketes fordi man gikk for fort fram med ny IT-teknologi.

I Triona er det stor kompetanse på utifra virksomhetens behov å automatisere arbeidsflyten slik at effektiviteteten kan øke gjennom IT-investeringer.

System

I mange av systemene våre inngår ordrehåndtering. HiDraw er et verktøy som HVDC-enheten hos ABB i Ludvika bruker. Verktøyet påvirker en stor del av arbeidsprosessene og benyttes i utviklingsarbeidet og dokumentasjonen av kontrollsystemet for HVDC-teknologien.

Konsulenter fra Triona har ansvar for arkitektur, analyse/design og systemutvikling. Utviklingen gjøres helt og holdent med objektorienterte metoder.

Johan hjelper deg

For mer informasjon om hva vi gjør innen området industri, spør Johan.

Johan Larsson +46 73 732 61 56
Send Mail