Produkter og tjenester

Skytjenester

Bruk av applikasjoner og kartdata over internett vokser stadig raskere. Vi har allerede nå kunder som vi tilfører verdi til ved hjelp av denne teknologien. Er du ennå ikke en av dem? Kanskje er det på tide å treffes for å se hvordan vi kan hjelpe deg?

I dag tilbyr vi følgende tjenester:

  • Triona Avstandstjeneste
    Med Trionas avstandstjeneste får du greie på avstand og reisetid for et kjøretøy i henhold til dine preferanser (høyde, vekt, bredde, lengde) mellom to angitte adresser eller koordinater. Resultatet kan benyttes i egne applikasjoner. Du får også tilgang til detaljerte kjøreinstruksjoner og geometri for de beregnede rutealternativene som kan presenteres på kart og i lister.
  • Lasset.se
    Lasset.se er en smart tjeneste som forenkler transportkjøperens anbudsrunder, avtaler og bestillinger av transporter med bil og tog. Videre finner transportselskapene oppdragene enklere. Anbudsrunden resulterer i avtaler som siden legges til grunn for dine bestillinger.
  • Veg- og trafikkdata «On Demand»
    Du knytter dine virksomhetsdata til geografien og stabile vegidentiteter. Du kan også få tilgang til kompletterende data fra de nasjonale vegdatabasene (NVDB) i Norge og Sverige som for eksempel vegeier, fartsgrense, vegbredde, trafikkmengder, skilt, rekkverk etc. Alt dette finnes tilgjengelig som en komponent, med eller uten kart, som du kan bygge dine applikasjoner på eller benytte som en tjeneste direkte i ditt system.

Ved å kjøpe en IT-tjeneste av Triona trenger du ikke tenke på spørsmål som lisensvilkår for tredjepartsprodukter eller drift. Vi håndterer dette for deg og du kan ha fokus på bruk. Da oppstår nytten raskere!

Hans hjelper deg

For mer informasjon om vårt arbeid rundt skytjenester, Hans.

Hans Rasmussen +47 979 58 564
Send Mail