Produkter og tjenester

Triona Routing Engine

Triona Routing Engine (TRE) er en avansert plattform som muliggjør en mengde ulike typer av avstands- og reisetidsberegninger tilpasset gang, sykkel, personbil og tunge kjøretøy.

TRE kan også brukes av multimodale reiseplanleggere for å beregne gang-, sykkel-, bilruter som del i en multimodal rute kombinert med kollektivtrafikk.

Løsninger baserert på Triona Routing brukes i dag bla. som en integrert del av åpne portaler for reiseplanlegging i flere land i Europa, samt av kommuner og myndigheter som arbeider med å forbedre trafikkflyt og redusere miljøbelastningen. TRE brukes dessuten av industrielle aktører for å optimere vareflyt, for eksempel innen skogsindustrien.

TRE er også den tekniske basisen for Trionas Avstandstjeneste.

Hans hjelper deg

For mer informasjon om vårt produkt TRE, spør Hans.

Hans Rasmussen +47 979 58 564
Send Mail