Produkter og tjenester

Lasset

Lasset er en smart tjeneste som forenkler transportkjøpernes anbudsprosess og bestillinger av transporter via bil, container (sjø) og tog. Videre finner transportselskapene oppdragene enklere. Anbudsprosessen resulterer i avtaler som siden legges til grunn for dine bestillinger.

«Lasset har økt effektiviteten og kvaliteten, samt gitt oss statistikk og dermed kunnskap som vi tidligere ikke hadde.» Lars Norberg, Logistikksjef SCA TIMBER AB

Det opprettes en avtale for hver rute og leverandør, og leverandørene rangeres ut ifra dine preferanser. Ved transportbestilling sendes forespørsel til leverandørene i den rangeringsordning som gjelder for aktuell rute. De har så mulighet til å booke de lassene de ønsker. Alle bookinger og transporter kan enkelt følges opp for å vise hvilke leverandører som leverer transportoppdragene bra og som i kommende anbudsrunder derfor kommer til å rangeres høyere.

Kundene til transportkjøperne får i Lasset mer og bedre informasjon. Summert sparer Lasset tid, korter ventetidene og senker kostnadene for så vel transportkjøperne, deres kunder og transportselskapene.

Sigmund hjelper deg

For mer informasjon om vår skytjeneste Lasset, spør Sigmund.

Sigmund Fredriksen +47 918 66 301
Send Mail