Produkter og tjenester

SINUS infra

SINUS infra er et produkt som gjør deg i stand til å registrere infrastrukturrelaterte data, bl.a. fra bilder, på en kostnadsbesparende, effektiv og sikker måte.

SINUS infra brukes både på kontor og ute i felten. Både kontor- og feltklienten leverer kvalitetssikrede data direkte til f.eks. NVDB eller TNE, uten tidkrevende og kostbare mellomledd. Den mobile løsningen (feltklienten) er tilpasset nettbrett og mobiltelefoner.

Produktet innehar bl.a. følgende funksjonalitet:

 • Visning av vegbilder og kart. I mobilløsningen skjer visning av kart automatisk «der du er».
 • Søke fram objekter, som i mobilløsningen kan være nærliggende innenforen søkeradius.
 • Visning av objekter i kart.
 • Funksjonalitet for å hente vegbilder av objekter.
 • Registrere, redigere og slette objekter, med direkte lagring i en database, f.eks. NVDB.
 • Registreringsmodul der man går gjennom vegbilder for å registrere objekter.
 • Innebygd modul for meldinger, der meldinger kan knyttes til objekter.
 • I mobilløsningen finnes funksjonalitet for visning av melding/oppgaver som er delegert til brukeren og for å melde utførte oppgaver.
 • Registrering av dokumentasjonsobjekter med opplasting av bilde eller fil til f.eks. NVDB.
 • Fotogrammetri, ta mål (lengde og areal) og beregning av posisjon basert på bildene.
 • Filterfunksjoner for objekter.

Les mer

Mer informasjon

For mer informasjon om vårt produkt SINUS infra, spør Sigmund.

Sigmund Fredriksen +47 918 66 301
Send Mail